Powered by Bravenet Bravenet Blog

Subscribe to Journal

13.9.14

10:14

En dansk krigssejler under engelsk kommando

af Lars Ove Peters, den 13. september 2014

Danske krigssejlere har i år på 70-årsdagen for D-dagen endelig fået den fortjente oprejsning for deres indsats ved invasionen i Normandiet den 6. juni 1944. Det var deres indsats, der gjorde, at Danmark blev anerkendt som allieret nation. Men D-dag, også kendt som operation Overlord, var ikke den eneste og slet ikke den første amfibieinvasion, der fandt sted på den europæiske front. Knap et år før Overlord, nemlig natten til den 9. juli 1943, løb operation Husky, invasionen af Sicilien, af stabelen. Den sluttede først den 17. august. Også her deltog danske skibe med danske sømænd om bord, nærmere bestemt S/S Svanholm og dets søsterskib S/S Hindsholm, begge fra rederiet DFDS.
      Min svigerfar, skibsfører og lods Oskar Thyge Jensen var med som tredje styrmand på Hindsholm. Han fortalte: "Det var ekstremt farligt. Tysk luftvåben og Ubåde var fortsat i aktion og gjorde sig konstant bemærket. Under overfarten fra Afrika til Sicilien, mens vi sejlede, blev et amerikansk ammunitionsskib [S/S Robert Rowan] ramt af en tysk fuldtræffer og sprang i luften. Ingen overlevede".

Oskar Jensen begyndte sin sømandskarriere som attenårig ungmand på DFDS´ eneste daværende sejlskib, den tremastede bramsejlsskonnert Ørnen. Herefter arbejdede han sig op i graderne. I 1938 kom han på Navigationsskolen i Nordby på Fanø, hvor han blev uddannet som navigatør med udmærkelse. Men rederiet havde ikke brug for ham som styrmand. I stedet bad de ham fortsætte på skolen og uddanne sig til telegrafist. Herefter fik han hyre på S/S Frigga som gnist. Han deltog i en række rejser, primært til middelhavsområdet, men også Portugal blev besøgt. I begyndelsen af 1939 fik han endelig hyre som tredje styrmand på S/S Hindsholm.

Ørnen i Newcastle 1931
Svanholm og Hindsholm var oprindeligt bygget til at fragte tømmer fra Finland til danske savværker. Men i marts 1940 ville skæbnen at træstammerne skulle sejles til Newcastle. Den 9. april 1940, da Danmark blev besat af den tyske værnemagt, befandt Hindsholm sig i Newcastle, hvor tømmeret var ved at blive losset. De britiske marinemyndigheder konfiskerede skibet kort efter middag. Herefter var sømændenes skæbne besejlet. De fik valget mellem at lade sig internere i en krigsfangelejr sammen med tyske soldater eller træde ind britisk krigstjeneste. Et par af de lidt ældre matroser valgte det førstnævnte. Skibets officerer, deriblandt tredjestyrmand Oskar Jensen, valgte at blive soldat i British Merchant Navy.

Mens skibene blev ombygget - de blev udrustet med en Ubådskanon både i stævnen og agter, samtidig med at mandskabet blev forstærket med seks britiske marinesoldater - kom skibets officerer på kursus, hvor de skulle lære engelsk og britiske navigations- og søfartsregler. Herefter fik de autorisation til at føre britiske skibe - en tilladelse, som i øvrigt gjaldt resten af karrieren. Min svigerfar benyttede sig dog aldrig af den.

Der var tale om forholdsvis små skibe, som efter den britiske overtagelse udelukkende sejlede med gods omkring de britiske Øer og til Island. De havde begge helt tilbage i 1940 deltaget i en enkelt rejse fra Liverpool til Halifax, men blev på grund af deres ringe fart hurtigt agterudsejlet. Men til Middelhavet var de yderst velegnede. Derfor blev de beordret til at deltage i invasionen. Om selve operationen har Svanholms kaptajn senere fortalt:

Hindsholm 1938 - bemærk den åbne kommandobro, det var koldt om vinteren
"Andendagen efter Invasionen fik vi Ordre til at afgaa i Konvoj til Sydkysten af Sicilien. Det meste af Konvojen bestod af amerikanske Landingsfartøjer". Især i begyndelsen blev de danske krigssejlere udsat for en noget hårdere behandling end fx deres norske kolleger. Ikke briterne, men de britiske myndigheder betragtede dem med mistro og frygtede, at de kunne komme til at udgøre en femte kolonne. Man stolede ikke på danskerne. Danmark havde jo overgivet sig til tyskerne stort set uden kamp og blev derfor mere opfattet som en del af Hitlers akse end som en allieret med Storbritannien. Denne holdning smittede på mange måder af på opfattelsen af på de danske søfolk. DFDS´ ejendomsret over skibene blev ganske vist aldrig draget i tvivl. Malteserkorsflaget fik fortsat lov til at blafre fra agtermasten, men skibet - det gjaldt også alle de øvrige danske skibe i britisk krigstjeneste - fik ikke lov til at sejle under Dannebrog. Mange danske søfolk opfattede det som en nedværdigelse. Men ikke Oskar Jensen. Da de danske skibe ved juletid i 1943 endelig igen fik lov at vise Dannebrog, registrerede han det dårligt nok, som han senere har fortalt.
      Både Hindsholm og Svanholm forblev efter invasionen i Middelhavsområdet, dog uden de danske besætninger. De blev sejlet tilbage til Newcastle, hvor de fik andre skibe tildelt. Oskar Thyge Jensen blev herefter tredje styrmand på S/S Knud resten af krigen.

Sejladsen fortsatte herefter omkring de britiske øer. Fire rejser til Island og en enkelt tur til Orkney blev det også til. Ekstra farligt blev det igen fra juli 1944, da den allierede hær i Normandiet skulle forsynes. Her viste de små danske skibe sig igen yderst velegnede. De var ikke større end at de sagtens kunne sejle op ad Seinens snoede løb helt frem til byen Rouen, hvor godset til tropperne skulle losses. Sejladsen var forbundet med store risici, fordi der på det tidspunkt fortsat huserede en hel del tyske Ubåde og hurtiggående torpedobåde i Den engelske Kanal. Skønt det blev mindre farligt efterhånden som krigen skred frem, fortsatte sejladsen, nærmest som færgefart helt frem til krigens afslutning den 9. maj 1945.

For de danske søfolk var krigen dog langtfra afsluttet. De allierede var stadig i krig med Japan. Storbritannien havde brug for danskernes indsats, og søfolkene måtte fortsat betragte sig som en del af de britiske styrker. Oskar Thyge Jensen blev først hjemsendt i oktober 1946 og der ventede ham ikke nogen heltemodtagelse. Da søfolkene kom hjem i spredt uorden, blev det knap nok registreret i den danske offentlighed. En form for godtgørelse fra den danske stat fik de først efter at de var gået på pension.

Oskar Thyge Jensen 1939 3. styrmand på S/S Hindsholm
Oskar Thyge Jensen var ikke traumatiseret. Han havde fundet sin egen overlevelsesstrategi. Lige fra første dag, altså den 9. april 1940, antog han britisk identitet. Han følte sig og levede sit liv som englænder. Det var ikke så meget Danmark han kæmpede for, selvom han håbede at Danmark fik gavn af hans indsats. Han og alle de andre søfolk vidste ikke meget om hvad der foregik i Danmark og de var stort set afskåret fra fædrelandet i de fem år krigstjenesten varede. Hans hjerte bankede i de år for Storbritannien. Denne nation havde brug for ham, og han ville hjælpe med de evner, han nu havde.

Efter krigen fortsatte han karrieren i DFDS. Her opnåede han at blive flagskibskaptajn på M/S Winston Churchill inden han gik på pension. Krigssejleren fik således lov til at føre et skib, som bar navnet på den mand, der havde ledet den engelske nation og stået i spidsen for den indsats som de danske krigssejlere havde været en del af. Oskar Thyge Jensen var stolt over at få lov til at afslutte karrieren på den måde. Tilknytningen til det britiske fortsatte. Han bevarede et tæt venskab med mange englændere resten af livet i Esbjerg, der blev hjemhavn for Fanødrengen

M/S Winston Churchill lægger til i Esbjerg

Kaptajn O.T. Jensen ved hakket i gelænderet af Winston
8 Kommentarer.

Posted by Nitro Strength UK:

I benefit from checking your web site. Kudos! http://hectorgjcv220.iamarrows.com/10-principles-of-psychology-you-can-use-to-improve-your-nitro-strength
17.10.19 @ 13:49

Posted by https://zukunft-hannover.de/katzenbett-test/:

Angefügtes Spielzeug. Sie können Betten finden, an denen Spielzeug befestigt ist, um die Aktivität Ihrer Katze zu erleichtern. Sie schläft vielleicht den größten Teil des Tages, aber wenn sie überrollt und etwas sieht, um zu schlagen, kann es eine schöne Unterbrechung von ihren vielen Katzenschläfchen sein. Diese befinden sich in der Regel auf der Oberseite eines Eingangs zu einem überdachten Katzenbett, aber Sie können einige finden, die Spielzeug auf freigelegt haben, https://zukunft-hannover.de/katzenbett-test/ oder Sie möchten vielleicht eines Ihrer eigenen anbringen.
11.10.19 @ 18:03

Posted by Alka Tone Keto Review:

Just arrived to your blog from Google. Thanks for this
information and analysis that really touched me.

While talking about myself, just saw a revolutionary keto product called Alka Tone Keto.
Alka Tone Keto as its name saying everything about itself.
This is a weight reduction formula based upon BHB ketones.

And yes, this is likewise a natural weight loss formula,
and provide you a slim and fit body shape. http://yanetcollege.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=622086
08.10.19 @ 1:40

Posted by Rebecca:

Have you ever tried to know your prepaid gift card balance before shopping? Well, I did it with the help of Prepaidgiftbalance.site
14.2.19 @ 8:10

Posted by Jack:

Visiting https://www.altoconvertppttopdf.com/blog/how_to_convert_ppt_to_pdf has helped me to get complete knowledge about PPT to PDF converter and how it works.
15.12.18 @ 17:26

Posted by Lars Ove Peters:

Som supplement kan nævnes at han var elendig til at parkere en bil:)
16.9.14 @ 12:20

Posted by Lars Ove Peters:

Tak for din kommentar, som jeg gerne vil supplere med følgende oplevelse fra Winston. Mens jeg stod ved siden af ham ude på brovingen, spurgte jeg min svigerfar, hvordan han egentlig bar sig ad med at lægge sådan et stort skib præcis til kaj, fx i Esbjerg. Han røbede hemmeligheden. Ude på brovingen havde han med sin lommekniv snittet et lille hak i rælingens trægelænder, både i styrbords- (Esbjerg) og i bagbordsiden (Parqueston Quay). Herefter havde han bedt en matros om at overlakere hakkene således at kun den, der vidste (ham selv) hvor de var, kunne se dem. Herefter stillede han sig lig ud for hakket, men ikke tættere på end han samtidig kunne nå maskintelegrafen med venstre hånd (Esbjerg – højre ved Parqueston Quay). Herefter brugte han vandtårnet i Esbjerg (et eller andet andet på den anden side) til at pejle efter. Afhængig af hans pejling kom kommandoerne, frem, bak, stop osv. indtil skibet lå perfekt til kaj således at trosserne kunne blive lagt omkring pullerterne, hvorefter skibet trak sig selv på plads. Ja – det var dengang sømandskab stadig var et håndværk og ikke noget, der blev styret af en computer.
16.9.14 @ 12:03

Posted by Gudmund:

En fin beretning om en flot indsats. NB. Jeg har (måske) sejlet som passager med Oskar Thyge Jensen, da jeg i 1974, i forbindelse med et sprgkursus i Cambridge, var med på "Winston Churchill" - vi kom godt frem, og hjem igen.
15.9.14 @ 12:01

Post New Comment

No Smilies More Smilies »